Návrhy záhrad

Tvorba projektu je neoddeliteľná súčasť každej kvalitne založenej záhrady. Riešený priestor navrhujeme na základe Vašich požiadaviek, do ktorých zakomponujeme naše videnie záhradného dizajnu. Nami navrhnutá záhrada je osobitá s vlastným ‘’genius loci’’. Táto tvorba je pre nás výzvou a inšpiráciou zároveň. Súčasne vychádzame z architektúry a štýlu domu. Spájame exteriér s interiérom, aby sa Vaša záhrada stala Vašou druhou obývačkou.

Zameriavame sa na tvorbu návrhov obytných exteriérov, sadovníckych úprav, špeciálnych sadových úprav (vegetačných striech, vegetačných stien), technických prvkov (závlahové systémy, osvetlenie), prvkov a diel záhradnej architektúry (projekty záhradných stavieb, stavebných prvkov, vodných prvkov)

Pred začatím návrhu vykonáme obhliadku priestoru, priestor si plošne a výškopisne vymeriame a zakreslíme. Vyhotovíme dve rôzne štúdie. Každá štúdia obsahuje návrh priestorového rozloženia prvkov záhradnej architektúry, tzn. tvarové vymedzenie záhonov, trávnika, chodníkov, zelene, drobnej architektúry,... Súčasťou každej štúdie je vizualizácia priestoru v 3D zobrazení. Na základe týchto štúdií si vyberiete jednu, ktorá viac zodpovedá Vašim predstavám a tá sa dopracuje do finálneho projektu, tzn. vysadzovací plán, vytyčovací plán, výsledná vizualizácia a položkový rozpočet.

Ukážka našej práce, ktorú dostanete: vysadzovací výkres, vytyčovací výkres, 3D Vizualizácia, finálna realizácia  

Kontakt: +421/911 122 454

3d projekty

3d projekty

3d projekty

3d projekty

Viac...