Súkromná záhrada II., Nová Dubnica - ocenená

Súkromná záhrada v Novej Dubnici. Návrh a realizácia našim tímom. Táto záhrada získala ocenenie ako Záhrada Roka 2016 - III.miesto.