Súkromná záhrada II., Trenčín

Návrh a realizácia súkromnej záhrady v Trenčíne.