Súkromná záhrada X, Trenčín

Súkromná záhrada v Trenčíne s bohatou výsadbou zapojenou už po pár mesiacoch.