SÚKROMNÁ ZÁHRADA, ZÁBLATIE

Záhrada s vymedzeným priestorom pre užitkovú časť oddelená od okrasnej časti výškovým členením terénu. Na spevnennie terénu sme využili vyvýšené záhony, v ktorých je vysadená zelenina. Rozkvitnuté trvalkové záhony vytvárajú krásny efekt už v prvom roku realizácie záhrady.