Súkromná záhrada, Žitková

Návrh a realizácia výsadby, úpravy terénov v rozvoľnenom štýle, vybudovanie zapusteného ohniska a výsev lúky.