Údržba zelene

Starostlivosť o zeleň tvorí neoddeliteľnú súčasť nami ponúkaných záhradníckych prác a služieb. Údržby vykonávame nezávisle na pôvode realizácie, v rámci súkromného ako i verejného sektoru.
V mnohých prípadoch zostali zrealizované diela v našej starostlivosti, zabezpečujeme ich pravidelnú odbornú údržbu a staráme sa o ne tak, aby úspešne rástli a plnohodnotne plnili svoju funkciu.

Ponúkame:

  • komplexnú starostlivosť o výsadby - novozaložené i staršie (ošetrovanie, strihanie, tvarovanie, ochrana pred škodcami a chorobami, odburiňovanie, prihnojovanie, zálievka, doplňovanie, prebierka, zazimovanie),
  • údržbu trávnikov (kosenie trávnikov s odvozom a likvidáciou odpadu, mechanické a chemické ošetrovanie, hnojenie a ovplyvňovanie pôdnych vlastností, čiastočná alebo celková regenerácia trávnatých plôch – vertikutácia, aerifikácia, dosevy, pieskovanie a pod.),
  • starostlivosť o vzrastlú zeleň (výruby a orezy drevín, pilčícke práce, spracovanie, odvoz a likvidácia bioodpadu),
  • údržbu spevnených plôch (odstraňovanie burín),
  • servis závlahových systémov (zazimovanie, spustenie, odvzdušnenie), údržba a čistenie vodných prvkov a plôch,
  • starostlivosť o interiérovú zeleň a vegetačné steny.
Viac...