Verejná zeleň

Zaoberáme sa návrhom a realizáciou verejných plôch, ako parky, námestia a kúpaliská ako aj návrhom a realizáciou areálov firemných budov a obchodov.