Zeleň priemyselného areálu, Trenčianske Stankovce

Návrh a realizácia výsadieb v priemyselnom areály.